top of page
emblem.png

Segersta Sportryttare – Styrelse

Styrelsen 2022

Ordförande: Maria Wetterstrand maria.wetterstrand@telia.com

Vice Ordförande: Maria Westerberg

Sekreterare: Eva Tempelman

Kassör: Cindy Ahrnewald rehab@segersta.se

Revisorssuppleant: Birgitta Westerberg

Revisor: Externt anlitad

Suppleant: Mads Hendeliowitz mads@segersta.se

Suppleant: Helena Winter

Ledamot: Hedda Aspheim

Representant USEK: Tilde Garmark och Julia Berggren

 

Övriga förtroendeuppdrag:

Aktivitetsstöd: Cindy Ahrenwald

Bidragsansvariga: Maria Westerberg för seniorer, för ponny finns ingen än. Medlemsansvariga: Maria Westerberg

Valberedning: Malin Isaksson och Mads Hendeliowitz

Utbildningsansvarig: Eric Lette

bottom of page